Planering och byggande kring Vaksalatorg

Under mycket lång tid höll sig Uppsala stadsbebyggelse inom strikt avgränsade område, som planlades i mitten av 1600-talet och vars yttre gränser i form av ladugator och stadsdike en gång också bildade stadens tullgräns ut mot landsbygden. Mot Vaksala i öster utgjorde nuvarande Kungsgatan, tidigare Östra Ladugatan eller Stadsdikesgatan, denna gräns. Vaksala tullstuga låg i hörnet av Kungsgatan och Vaksalagatan, där Uppsala Sparbank nu har sitt huvudkontor.

Det skede, när man så att säga tog klivet över den gamla tullgränsen och började bygga på den tidigare åkermarken, är en fängslande och betydelsefullt kapitel i Uppsala bygghistoria. Det handlar om hur östra stadsdelarna växer fram och hur vi fick en borgarnas och arbetarnas speciella stadsdel. Denna var skild genom järnvägen från den gamla staden med dess dominerade inslag av akademiska, kyrkliga och andra institutioner.

Expansionen började vid mitten av 1800-talet, som är en brytningstid i många avseende. Det månghundraåriga med lantbruk och självhushåll på stadsgårdarna var under upplösning. Industrialismen gjorde sitt intåg med etablering av industrier och med ett snabbt ökande befolkningsantal. Framför allt var det arbetssökande från landsbygden som flyttade till staden.

I kvarteren norr och öster om Vaksalagatan uppstod tidigt industriell verksamhet, kvarnar, brännerier och tegelbruk. Från 1880-talet fanns en kvarn och grossiströrelse i kvarteret *Njord, som sedan den 1914 kommit i familjen Edlunds ägo som Upsala Valskvarn utvecklades till en ledande kvarnföretag med såväl mjöl- som gryntillverkning, sedermera en koncern med dotterbolag som Uppsala Ättiksfabrik och Sidenväverier. Vid 1930-talets början uppfördes den stora kvarnbyggnaden med tillhörande åttavåningssilos längs Väderkvarnsgatan, arkitekt Gunnar Leche.

*Asaguden Njord ”Den Rike” Havets gud men härskar även över regnet, stormen och eldsvådor.
I den fornnordiska gudasagan var Njord en betydelsefull som ansågs bringa lycka och framgång. Det berättas om Njord att han ursprungligen hade sitt hem hos den gudaätt som kallas vaner. Asar och vaner utkämpade en strid med varandra. När striden var över lämnade man sin kämpe som gisslan. Vanerna sände Njord till Asgården och sedan dess vistades han hos asarna.

Källa;
Liv & Leverne kring Vaksalatorg Uppsala Kommuns Fastighets AB
En stad –Ett sekel Uppsala under det 20e århundradet Författare Lars Lambert Foto Alfred Dahlgren
Kvarteret Njord Uppsala Uppsala Kommun Fastighets AB och www.ungfakta.se

Foto: Stiftelsen Upplandsmuseet